EFOP-1.10.2-17-00007

Kedvezményezett neve: MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

Projekt címe: "EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS"

Támogatás összege: 136.848.544.- FORINT

Projekt megvalósítás kezdete: 2019.01.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.

Támogatás mértéke: 100%

Pályázat finanszírozása: EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.2-17-00007


Projekt bemutatása:  

Kórházunk 1972-ben indult, fő tevékenysége a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ágazatába tartozik, alaptevékenysége körében alkalmazott egyéb szakfeladatok keretében működteti a fekvőbeteg osztályokhoz tartozó járó beteg szakrendeléseket valamint gondozókat, jelenleg 250 aktív,179 krónikus ágyon és 59 járóbeteg szakrendelésen. A kórház indulásakor a szakdolgozók Ajka és vonzáskörzetéből kerültek felvételre, több mint negyven éve. Intézményünkben a szakdolgozói fluktuáció nem igazán volt jellemző,ezért évtizedekig zökkenőmentesen tudtuk biztosítani a humán erőforrást. 2012 óta a nők 40 éves nyugdíjazásának bevezetésével elkezdődött a szakdolgozói létszám csökkenése, mely évről-évre növekedést mutat. A hiány elsősorban a fekvőbeteg osztályokon szakfeladatot ellátó szakképzett ápolók tekintetében okoz egyre nagyobb problémát (felnőtt szakápoló,OKJ ápoló,diplomás ápoló). A távozó dolgozók pótlására intézeten belüli "átirányításokat" végeztünk, mellyel egy-két évig tudtuk szinten tartani a szakember hiányt. A szakképzett ápolói utánpótlás biztosítása érdekében felvettük a kapcsolatot a helyi akkreditált szakképző intézménnyel, és a Munkaügyi központtal, ezáltal lehetőség nyílt 2012-ben OKJ Gyakorló ápoló képzést indítani 19 fővel .A képzés intézményünkben zajlott az oktatást a kórház orvosai és diplomás ápolói végezték. A sikeres vizsgát követően mind a 19 fő felvételre került és folytatták tanulmányaikat az OKJ Ápoló képzésen. Sajnos mára már csak 7 fő dolgozik kórházunkban, a többi külföldre távozott. A betegágy melletti ápolói létszám gerincét a 36 - 55 év feletti korosztály képviseli. Ebből következően nagymértékben megnövekedtek az életkorhoz kötött, valamint a három műszakos fizikai és pszichés megterhelésből származó betegségek száma. (Magas vérnyomás, nyaki, gerinc bántalmak, visszérbetegségek, nőgyógyászati, sebészeti jellegű betegségek - műtétek, pszichés eredetű betegségek). A kiesett táppénzes napok száma azt jelenti, hogy emiatt a fekvőbeteg osztályokon havonta 3-4 ápoló hiányzik a rendszerből fekvőbeteg osztályokon. Befolyásolja a létszámot az is, hogy a fiatalabb korosztály a munkába állást követően néhány év múlva szülési szabadságra megy, helyettesi állásukat az elmúlt két évben nem sikerült betölteni. Szülés után szeretnének visszajönni, de általában egy műszakra. Ez azt jelenti, hogy vagy asszisztensi munkakörbe tudnak visszajönni, ha van lehetőség, vagy az osztályon kérik, hogy egy műszakba dolgozhassanak. Szintén az életkorból adódóan egy - egy osztály ápolóinak szabadsága éves szinten nagyon magas, (átlag 30 nap/fő). Nehezíti a helyzetet a kórház földrajzi elhelyezkedése is a háromszárnyú Y - alakú épület, mely azt jelenti,hogy egy - egy osztály több folyosón,illetve emeleten helyezkedik el és mindenütt külön- külön kell biztosítani a műszakbeosztást. Már minden osztályon 12 órás munkarendet vállaltak az ápolók, mivel így tudnak biztonságos létszámmal dolgozni, főleg éjszaka és délutános műszakokban. A betöltetlen állások, a betegállományban, illetve szabadságon levő dolgozók hiánya miatt a fekvőbeteg osztályokon minden tartalék munkaerő elfogyott, ami gyakori problémát okoz a műszakbeosztások elkészítésében. További nehézségbe ütközik a szabadságok kiadása, túlórák halmozódnak fel. A képzés és kötelező továbbképzés miatt kieső szakdolgozók helyettesítését a szakrendeléseken is az osztályra beosztott szakápolói létszámából kell megoldani. Legsúlyosabb a helyzet a Sürgősségi betegellátó osztályon, a belgyógyászati jellegű osztályokon, valamint a krónikus és ápolási osztályon. Mivel a város és vonzáskörzete demográfiai szempontból elöregedő ezért az ellátott betegség csoport is eltolódik a geriátria irányába ezért folyamatosan sok és súlyos állapotú, teljes ellátást igénylő beteget kerül és ellátásra, mely jelentősen befolyásolja s szakdolgozók leterheltségét. Sajnos az elmúlt 5 évben még hirdetés alapján sem sikerült intézetünkbe megfelelő számú szakképzett ápolót felvenni. Folyamatosan 20 - 30 szakképzett ápoló hiányzik a rendszerből. A biztonságos beteg ellátást jelenleg szakképzett ápolóink mellék állasban,megbízási szerződéssel történő foglakoztatásával valamint a túlóra díjak kifizetésével próbáljuk egyensúlyban tartani. Ugyancsak a munkaerő hatékony beosztását teszi lehetősvé a mobil teamek létrehozása. A kórházi fekvőbetegek minél magasabb színvonalú ellátása érdekében 6 új mobil teamet kívánunk létrehozni, mellyel jelentős mértékben biztosítható betegellátás minőségének javítása illetve fejlesztése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése. A multidiszciplináris funkcionális csoportok humánerőforrása, több szakma együttes tevékenységének eredményeképp hatékonyabban, gyorsabban kezelhetők bizonyos betegségek. A speciális betegség csoportok kezelésére létrehozott mobil teamek szélesebb körű ellátást tudnak biztosítani,egységes kezelési szemlélet alakulhat ki az intézményben.