Események


Egységes ápolási eszközpark kialakítása 

2020.08.26

Az "EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása " projekt megvalósításához kapcsolódóan az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által a mai nap folyamán az ajkai Magyar Imre Kórházban 35 db antidecubitor matraccal ellátott hidraulikus ágy került üzembe helyezésre. Az új ágyak elsősorban
a Baleseti sebészeti osztályon kerültek elhelyezésre.

Elismerték az ajkai kórház dolgozóinak munkáját 

2019.06.29.

Semmelweis-emlékérem kitüntetésben és elismerő oklevélben részesült több dolgozó az ajkai Magyar Imre Kórházban a Semmelweis-napi megemlékezésen, melyet csütörtökön délután tartottak meg.Baráth Gábor Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Baráth Gábor, a Vas és Veszprém megyei Vöröskereszt igazgatója beszédében Semmelweis Ignác életútját méltatta. Majd emlékeztette az ünnepségen részt vevőket, hogy Magyarországon már 8 éve munkaszüneti nap Semmelweis Ignác születésének napja, július 1-je. Úgy fogalmazott, ezen a napon köszöntik mindazokat, akik a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották az egészségügyben. Azt mondta, hálásnak kell lenni azért, hogy ilyen nehéz, de magasztos hivatást gyakorolnak a fehér köpenyes egészségügyi dolgozók, hiszen mindennap segítenek embertársaiknak, akiknek gyógyulásából, fájdalmuk enyhüléséből újra és újra erőt meríthetnek mindennapi munkájuk során. Az ünnepségen közreműködött Dávid Eszter szavalatával és népdalcsokor éneklésével.

Dávid Eszter Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna


Az ünnepség során Áment Márton a Gyepesi Örökségünk Egyesület képviseletében pénzadományt adott át a kórház csecsemőosztályának, melyet az egyesület egyik nyárköszöntő rendezvényén gyűjtöttek a kórháznak. A támogatást Kovács Ilona főorvos vette át azzal a festménnyel együtt, melyet Molnár Samu Mária amatőr festő készített.

Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Semmelweis-emlékérem kitüntetésben részesült Pataki István főorvos, Miklós Egon főorvos, Sokhegyi Brigitta főnővér, Czepekné Baráth Anita műtős szakasszisztens, valamint Grőberné Barna Ramóna titkárnő.

Nagy Sándor, a műszaki osztály vezetője a területi országgyűlési képviselő elismerő oklevele kitüntetésében részesült.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Nagy Imréné szakápoló.


forrás: veol.hu


Kitüntetést és főigazgatói dicséretet kaptak az ajkai kórház dolgozói

2019.10.25

A kórház névadójára emlékeztek pénteken az ajkai Magyar Imre kórházban, és kitüntették a kórház dolgozóit. 

Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója úgy fogalmazott, hogy Magyar Imre lelkiismeretes munkája és a betegekhez való viszonya példaértékű, és fontosnak tartják munkásságának ápolását. Hozzátette, hogy a professzor példaképpé vált, intézetvezetőként olyan iskolát teremtett, amely a magyar orvosi kultúrát évtizedekre meghatározta.

Beszédében az idei évet eredményesnek nevezte, és megköszönte mindenki támogatását és munkáját. Kihangsúlyozta, hogy sikerült a kórház működését, gazdálkodási egyensúlyát lehetőségeikhez mérten megőrizni, valamint a nagyon szigorú törvényi előírásoknak továbbra is megfelelni. Hozzátette, hogy újabb szakmai fejlesztéseket is megvalósítottak, mint például a betegek igényeinek megfelelően kialakított egynapos sebészeti ellátás, melyet külön egység szervezésében és irányítása alatt végeznek. Továbbá a sikeres pályázatok eredményeképpen megújult a szülőszoba és a modern sebészeti, intenzív ellátást segítő műtéti eszközök kerültek beüzemelésre.

Halusz Irma doktornő előadásában az önvizsgálatra és az emlőszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet. Majd Kovács Éva doktornő a reumatológia sokszínűségéről beszélt, végül Nádudvari Piroska doktornő összegezte az elmúlt év elért aneszteziológiai eredményeit. 

A kórház kitüntetett dolgozói
Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Magyar Imre emlékplakettben részesült Varga Margit Ilona a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. Főigazgatói dicséretben részesült Nádudvari Piroska főorvos, Kovács Éva főorvos, Gaál Péter főorvos, Szabó Zsoltné kardiológiai szakasszisztens, valamint Kámán Jánosné szakács.

Nagy Károlyné gazdasági igazgató a Megyei Közgyűlés plakettjét és Fenyvesi Zoltán köszönő oklevelét kapta meg.

Forrás: veol.hu


Kitüntetéseket vehettek át az ajkai kórház dolgozói

2019.02.21

Az ajkai Magyar Imre Kórház három dolgozóját Kossuth Zsuzsanna-díjjal, négy tanulót díszoklevéllel tüntettek ki a magyar ápolók napja alkalmából.

Dr. Nagy Zoltán főigazgató

Fülöp Zoltán ajkai önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, hogy talán sokan nem is tudják, hogy a kórházban mennyi szív, mennyi szeretet, kitartás és odaadás rejlik. Úgy fogalmazott, hogy ezen tulajdonságok nélkül az ápolók nem is tudnák végezni ezeket a feladatokat. Majd megköszönte az ápolók odaadó munkáját, melyet beteg embertársaik érdekében végeznek.

Sümegi Józsefné ápolási igazgató beszédében Kossuth Zsuzsanna életét és munkásságát méltatta. Majd elmondta, hogy a kórházban 10 fő szerezte meg a második felsőfokú OKJ-szakképesítését, és 106 fő vett részt különböző szakmai továbbképzéseken. Hozzátette, hogy a legnagyobb kihívást a döntéshozóknak az ápolói pálya vonzóvá tétele és megtartása jelenti. Mindezek érdekében a bérek rendezése megkezdődött és folytatódik, valamint különböző ápolói ösztöndíjrendszerek kerültek bevezetésre a fiatalok pályaválasztásának segítésére - fogalmazott. Elmondta, hogy az intézetükben egészségügyi gyakorlatvezető munkakört hoztak létre, hogy az ápolói gyakorlaton részt vevő tanulókat a legjobb tudásuk szerint készítsék fel az ápolói hivatásra, és megnyerjék őket a szakmának.

A beszédek után a már hagyományos szakdolgozói tudományos ülés keretében a kórház gyógyszerészeti osztálya mutatkozott be, hogy közelebbről is megismerhessék az ott dolgozók munkáját. Ihász Andrásné vezető asszisztens az intézeti gyógyszertár múltját és jelenét mutatta be, majd Molnár Erika a magisztrális gyógyszerkészítésről tartott rövid előadást. Végül Garainé Pál Éva az étrend-kiegészítőkről és azok hatásairól beszélt. A gyógyszer-expediálás szabályait Soós Tamásné ismertette.

Ezután Ihász Andrásné vezető asszisztens a tavalyi vándorserleget a sebészeti osztály főnővérhelyettesének, Szabó Szilviának adta át, ők a jövő évi ünnepségükön fognak bemutatkozni.

Ezt követően Nagy Zoltán főigazgató Kossuth Zsuzsanna ezüst emlékérem kitüntetésben részesítette Óbermayerné Vass Gyöngyit, a baleseti sebészet osztály szakápolóját, Hacherné Varga Veronikát, a sürgősségi betegellátó osztály sürgősségi szakápolóját és Antalné Szedenics Anita műtős szakasszisztenst, akik magas színvonalon, kiváló szaktudásukkal és elkötelezetten gyakorolták hivatásukat, akik méltók Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségéhez.

A kórház vezetésének dicsérő oklevele elismerésben Bécsi Eszter, Csermely Annamária, Palánki Tamara és Városi Adrián, a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős, 13. A osztályos, gyakorló ápolótanulói részesültek, akik kórházi gyakorlat ideje alatt a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották a betegágy mellett. Az elismeréseket Szaniszló Edit, a tagintézmény vezetője és Nagy Zoltán, a kórház főigazgatója adta át.

A műsorban közreműködött szavalatával Jani Gitta tanuló ápoló, valamit Németh Noémi, Németh László, Szűcs Krisztián, Vörös Gergő zenés előadásukkal.

Fotók: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Forrás: veol.hu


Kitüntetést és főigazgatói dicséretet kaptak az ajkai kórház dolgozói

2019.10.29

A kórház névadójára emlékeztek pénteken az ajkai Magyar Imre kórházban, és kitüntették a kórház dolgozóit. 

Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója úgy fogalmazott, hogy Magyar Imre lelkiismeretes munkája és a betegekhez való viszonya példaértékű, és fontosnak tartják munkásságának ápolását. Hozzátette, hogy a professzor példaképpé vált, intézetvezetőként olyan iskolát teremtett, amely a magyar orvosi kultúrát évtizedekre meghatározta.

Beszédében az idei évet eredményesnek nevezte, és megköszönte mindenki támogatását és munkáját. Kihangsúlyozta, hogy sikerült a kórház működését, gazdálkodási egyensúlyát lehetőségeikhez mérten megőrizni, valamint a nagyon szigorú törvényi előírásoknak továbbra is megfelelni. Hozzátette, hogy újabb szakmai fejlesztéseket is megvalósítottak, mint például a betegek igényeinek megfelelően kialakított egynapos sebészeti ellátás, melyet külön egység szervezésében és irányítása alatt végeznek. Továbbá a sikeres pályázatok eredményeképpen megújult a szülőszoba és a modern sebészeti, intenzív ellátást segítő műtéti eszközök kerültek beüzemelésre.

Halusz Irma doktornő előadásában az önvizsgálatra és az emlőszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet. Majd Kovács Éva doktornő a reumatológia sokszínűségéről beszélt, végül Nádudvari Piroska doktornő összegezte az elmúlt év elért aneszteziológiai eredményeit. 

Magyar Imre emlékplakettben részesült Varga Margit Ilona a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. Főigazgatói dicséretben részesült Nádudvari Piroska főorvos, Kovács Éva főorvos, Gaál Péter főorvos, Szabó Zsoltné kardiológiai szakasszisztens, valamint Kámán Jánosné szakács.

Nagy Károlyné gazdasági igazgató a Megyei Közgyűlés plakettjét és Fenyvesi Zoltán köszönő oklevelét kapta meg.


forrás: veol.hu


Az ajkai gyermekosztályon járt a Mikulás 

2019.12.08

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő december 6-án Mikulással érkezett az ajkai gyermekosztályra, hogy mosolyt csaljanak a beteg gyermekek arcára.

Mikulás alkalmából az ajkai kórház gyermekosztályára látogattunk a Mikulással, hogy a beteg gyermekek se maradjanak ajándék és a vele járó öröm nélkül. Egy kis meglepetéssel kedveskedtünk Baráth Gábor önkormányzati képviselővel az osztályon dolgozóknak is, akik az év minden napján gondoskodnak a beteg gyermekek testi és lelki gyógyulásáról - írja közösségi oldalán a képviselő.

forrás: infotvhome.hu