Tájékoztatás

2021.10.29

Látogatási rend változása

Látogatási tilalom


Az ajkai Magyar Imre Kórházban 2021. október 29-től

az egész intézményre kiterjedő látogatási tilalmat rendelek el.


  1. Valamennyi fekvőbeteg osztály esetében az 1997 évi CLIV tv. érvényben marad, a kapcsolattartási lehetőségek folyamatos biztosítása mellett.

- súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt (lehetőség szerint írásban) személy mellette tartózkodjon;

- kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon;

- a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen;

  2.        A látogatás, illetve a kapcsolattartás kizárólag írásban az orvos igazgató engedélyével történhet.

A betegek részére heti 3 alkalommal csomag leadására lehetőség van az intézmény főbejárati portájánál:

  • kedd, csütörtök, szombati napokon 15.00- 16.00 óráig csomag felvétel

  • 16.00- 17.00 csomagok betegekhez való eljuttatása

Kérjük a csomagokon a beteg nevének és az ellátó osztály pontos megjelölését.


Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és szigorú betartását!


Ajka, 2021. október 29.


Dr. Nagy Zoltán

főigazgató